Informace o letním táboře

Milí rodiče, letošní tábor se blíží, přípravy jsou v plném proudu a my Vám přinášíme první organizační informace.

Tábor se letos poprvé po 8 letech nebude konat v Kostelní Myslové. Pojedeme na naše nové tábořiště u Kdousova na Třebíčsku (mapa) a to v termínu 13. 7. – 3. 8. pro skauty a 20. 7. – 3. 8. pro vlčata. Na novém tábořišti bude spousta práce, proto Vás zveme na stavěčku, která s nejvyšší pravděpodobností proběhne o víkendech 22. – 24. 6.29. – 31. 6. Budeme moc rádi, když přiložíte ruku k dílu a také se seznámíte s místem, kde budou Vaše děti letos (a snad i další léta) tábořit.

Další velkou změnu jsme letos udělali ohledně přihlašování na tábor. Vzhledem k náročnosti příprav tábora jsme se rozhodli posunout termíny – termín pro odevzdání přihlášek (budou k dispozici na webu a na družinových schůzkách) tak bude na konci dubna, termín pro odeslání platby za tábor na konci května. Pokud by to pro Vás byl problém, dá se samozřejmě individuální domluvit na výjimkách, ale prosíme Vás o maximální snahu termíny dodržet. Čím dříve budeme mít k dispozici přihlášky i peníze, tím dříve se budeme moci místo administrativy soustředit na program tábora.

Vzhledem k tomu, jak rychle se náš oddíl rozrůstá, jsme se rozhodli znovu zavést pravidlo pro přijetí na tábor. Tábor je vyvrcholením skautského roku a našeho výchovného snažení. Proto chceme, aby s námi na tábor jezdily děti, které dobře známe a které jeví o skauting a náš oddíl zájem. Pravidlem pro přijetí na letošní tábor je tedy pravidelná účast na družinových schůzkách (a schopnost omluvit se z účasti) a také účast na alespoň 2 víkendových výpravách za toto pololetí (únor až červen). Splnění pravidel však nebudeme posuzovat nijak technokraticky, ale individuálně a s přihlédnutím k vážným důvodům nesplnění jsme připraveni z podmínek slevit. Věříme ale, že by neměl pro nikoho, kdo má o skautování upřímný zájem a chodí do oddílu rád, být problém tyto požadavky splnit.

Díky za pochopení a těšíme se na táboře!

Za vedení oddílu, Boro

Tento záznam byl publikován v Tábor . Uložit odkaz do záložek.