Skautský dobrý skutek 2019

Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy, který nás provází od počátku hnutí. Baden-Powell v jedné ze svých knih píše, že „skaut je aktivní v konání dobra, nikoli pouze pasivně dobrý.“

I proto se mají skautky a skauti snažit každý den vykonat alespoň jeden dobrý skutek a rovery provází heslo „Sloužím“.

Už třetím rokem pořádá Junák celostátní akci Skautský dobrý skutek. Během jednoho měsíce budou skauti a skautky ze všech koutů republiky konat dobro, kterým se snaží měnit svět okolo sebe k lepšímu. U toho přece nesmíme chybět!

Pokud máš nápad, jak pomoci lidem nebo přírodě ve svém okolí, navrhni ho kamarádům ve družině a společně se svým rádcem uspořádejte vlastní Skautský dobrý skutek. Nezáleží na tom, co uděláte – každý dobrý skutek se počítá, tak se u něj nezapomeňte i bavit 🙂

Boro