Skautský dobrý skutek 2019

Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy, který nás provází od počátku hnutí. Baden-Powell v jedné ze svých knih píše, že „skaut je aktivní v konání dobra, nikoli pouze pasivně dobrý.“ I proto se mají skautky a skauti snažit každý den vykonat alespoň jeden dobrý skutek a rovery provází heslo „Sloužím“. Už třetím rokem pořádá Junák celostátní Přečíst si víc oSkautský dobrý skutek 2019[…]