21. 3. 2018

Oddílové schůzky

Oddílová schůzka probíhá pravidelně první středu v měsíci a to na naší klubovně od 17.00 do 19.00. V ten týden kdy se koná oddílová schůzka, se nekonají družinové schůzky!

Na tuto schůzku se potkává celý oddíl – všichni vedoucí, skauti i vlčata (určená a vhodná je tedy pro všechny). Občas se na nás přijdou podívat i starší členové oddílu. Na této schůzce se rozdává oddílový časopis Čáry Vlka, ve kterém jsou zápisy z minulých akcí a pozvánky na akce budoucí.

Ke konci oddílové schůzky probíhá vyhlášení bodování za uplynulý měsíc. První tři místa se “zakapávají” do naši Hory mužů (voskového totemu).

Oddílový pokřik

My jsem skauti devět čtyři,
o přírodě známe divy.
V Židenicích bydlíme,
skautingu se učíme.
Hurá zdar, hurá zdar, hurá zdar!