21. 3. 2018

Často kladené otázky

Kdy se platí a kolik stojí skautování

Když mám zaplacený příspěvěk, musím platit výpravy

Kolik času mi zabere skautování

Jak fungují družiny a kdo je to rádce

Jak se přihlásím na výpravu

Bodování a jak omluvit neúčast


Kdy se platí a kolik stojí skautování?

Členství pro jednoho člena činí na rok 800,-. Dva sourozenci ve středisku (tedy i v 30dBo) platí 1350,-, tři platí dohromady 1900,-. Příspěvky se splácejí do konce kalendářního roku a hradí členství po celý kalendářní rok. Nováčci, kteří k nám nastoupí na začátku školního roku, platí registraci na půl rok (září – konec ledna) a částka činní 400,- . Příspěvky se posílají na bankovní účet střediska: 215180811/0300.. Jako variabilní symbol napište 94 a datum narození (např.: když budete mít datum narození 25. března 1997  tak variabilní symbol bude 9425031997). Příspěvky hradí pojištění pro člena na skautských akcích, hradí se z něj elektřina, topení, a vybavení klubovny.
V ceně je zahrnutý i skautský časopis, který chodí 5x do roka na vaši uvedenou adresu na přihlášce do skautu. Skautské časopisy se rozdělují na následující kategorie:

  • Ben Já Mína – pro benjamínky (5 – 7 let)
  • Světýlko – pro vlčata a světlušky (5 – 10 let)
  • Skaut – pro skauty a skautky (11 – 15 let)
  • Roverský kmen – roveři a rangers (16 – 24 let)

Bliží informace o časopisech


Když máme zaplacený příspěvek na celý rok, musím platit výpravy, či jiné akce?

Ano! Jednodenní akce jako jsou třeba výlety, divadla, či jiné akce -> se platí zvlášť a cena se pohybuje většinou kolem 50 – 100,- Kč. Více denní výpravy se cenově pohybují okolo 300 – 500,- Kč. Cenu vždy ovlivňuje místo a délka výpravy. Některé výpravy bývají i dotované střediskem, například výpravu o podzimních prázdninách, jako jednu z největších výprav roku.  Výpravy či jiné akce se vždy platí na srazu před odjezdem!!


Kolik času mi zabere skautování a co je to vůbec skauting?

Schůzky probíhají po celý školní rok a to vždy jednou týdne. Dále bývá přibližně jednou měsíčně vícedenní výprava (obvykle třídenní). Během letních prázdnin organizujeme tábor, který trvá pro skauty tři týdny a pro vlčata dva.

Do skautu se nechodí jenom na družinové schůzky!! Skauting, to jsou dvě základní věci – jednak parta lidí, přátel a kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. A pobyt v přírodě je jedním ze základních výchovných prostředků skautingu.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat.

Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč.

Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti.

Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

Skauting staví před člověka příležitosti:

  • Být členem týmu, mít kamarády
  • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
  • Rozvíjet se, růst
  • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
  • Hledat směr pro svůj život

Jak fungují družiny a kdo je to rádce?

Rádce je vedoucí své družiny, který absolvoval rádcovský kurz a je plně schopný ji vést. Každý rádce má přidělenou svoji družinu (Čápi, Káňata, Rysi a Vlci) a pravidelně se jednou týdně scházejí na klubovně nebo plánují činnost i mimo klubovnu. Většinou 2x do roka podnikají i družinové výpravy buď na jeden den nebo na celý víkend. Podrádce je v podstatě pravou rukou rádce. Plánuje s ním program na družinovku, popřípadě ho zastupuje na oddílových radách či na družinovkách.

Rozpis družinových schůzek


Jak se přihlásím na výpravu?

Na každou výpravu je vypsána pozvánka v našem oddílovém časopisu Čáry Vlka a taky na úvodnu našeho webu. U pozvánky je vždy uvedeno, který člen/členové z vedení/rádců výpravu povedou (tzv. garant/i akce). U pozvánky na webu je také vždy odkaz na registrační formulář, který vyplníte a tím se na akci přihlásíte. V případě, že po přihlášení na akci se nemůže Váš syn z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, kontaktujte vždy garanta výpravy!

Čáry Vlka


Bodování a jak se omluvit neúčast?

V průběhu měsíce kluci sbírají body (za účast na družinovce, výletu, výpravy) Za uplynulý měsíc jsou body sečteny a výsledky slavnostně vyhlášeny každou první středu v měsíci na oddílové schůzce. Body se dají i získat za omluvení své nepřítomnosti. V případě, že se Váš syn nemůže zúčastnit schůzky, výletu, výpravy či jiné akce stačí napsat rádcovi družiny do které chodí a to buď prostřednictvím SMS nebo emailu.

Rozpis bodování a seznam věcí na schůzku

Kontakty na vedení a rádce