21. 3. 2018

Družinové schůzky

Všechny družiny mají momentálně stopstav, více informací zde.

V našem oddíle máme dvě družiny skautů (Rysi a Vlci) a dvě družiny vlčat (Čápi a Káňata). Schůzky vedou zkušení a kvalifikování rádci, kteří prošli kurzy zaměřené na výchovu a rozvoj dětí.

Družinové schůzky probíhají pravidelně jednou týdně na naší klubovně, dle rozpisu na této straně. V týdnu, kdy je oddílová schůzka (probíha první středu v měsíci), se družinové schůzky nekonají.

Na každé schůzce probíhá bodování, kde se hodnotí, jestli máte všechny věci a jestli jste přišli včas na schůzku. Na konci měsíce se body sečtou a na oddílovce následující měsíc se vyhlásí celkové pořadí. Jaké věci na schůzku se nosí a na jakém místě jsi se vlastně umístil za uplynulý měsíc se můžeš dozvědět v bodování.

 • Go to Rysi

  Rysi

  Skauti ve věku 12 až 15 let.
  Schází se každou středu od 17.00 do 19.00.

 • Go to Vlci

  Vlci

  Skauti ve věku 12 až 15 let.
  Schází se každý čtvrtek od 17.00 do 19.00.

 • Go to Čápi

  Čápi

  Vlčata ve věku 6 až 11 let.
  Schází se každé pondělí od 17.00 do 19.00.

 • Go to Káňata

  Káňata

  Vlčata ve věku 6 až 11 let.
  Schází se každou středu od 17.00 do 19.00.