3. 12. 2018

Slovník pojmů

Funkce

Rádce – Člen družiny, vedoucí party, připravuje program na schůzky a výpravy. Vede ji po celý rok.
Podrádce – Pomocník rádce, většinou mladší člen sbírající zkušenosti, aby se časem mohl stát rádcem.
Vedoucí – Plnoletý člen oddílu a oddílové rady, podílí se na jeho vedení a provozu (připravuje oddílové akce, zastává různé funkce v oddíle: hospodář, redaktor Čáry Vlka atd).
Vůdce oddílu – Hlavní vedoucí oddílu, koordinuje činnost celého oddílu.
Vůdce střediska – Hlavní vedoucí střediska, řídí jeho činnost.

Členění

Roverský kmen – Společenství skautů a skautek od 15 let napříč oddíly. Náš roverský kmen Tilia je společný jak pro nás, tak pro holky z 30. oddílu. Roverský kmen si vytváří vlastní činnost, heslo roverů zní “Sloužím”.
Středisko – Několik skautských oddílů dohromady tvoří skautské středisko. Naše středisko sdružuje náš 94. oddíl a 30. dívčí oddíl. Středisko má vlastního vůdce i střediskovou radu. Je nejnižší právnickou osobou Junáka, narozdíl od oddílu smí vlastnit majetek. Zaštiťuje oddíly, komunikuje s veřejností, obcí, vyššími orgány Junáka, vytváří oddílům zázemí pro jejich výchovnou činnost.
Oddílová rada– Poradní orgán oddílu. Schází se na ní každý měsíc vedoucí a rádcové, kteří společně reflektují uplynulou činnost a plánují další měsíc.

Akce

Družinovka – Schůzka konkrétní družiny probíhající každý týden (mimo týden, kdy je oddílovka).
Oddílovka – Schůzka členů celého oddílu, na které se předávají důležité informace o dění v následujícím měsíci. Probíhá vždy první středu v měsíci.
Výprava – Vícedenní výlet s přespáním.
Rychta – Tradiční výprava s vánoční tématikou konaná před štědrým dnem. Setkání velké části stávajících i bývalých členů.
Podzimky – Tradiční výprava o podzimních prázdninách, často spojená se spřáteleným oddílem.

Výbava

KPZ – Krabička Poslední Záchrany = základní výbava každého skauta. Obsahuje různé drobné užitečné předměty, díky kterým si umíme poradit v každé situaci (sirky, jehla a nit, drobné, žiletka, náplasti atd).
Hadráky – Hadrové míčky (většinou z ponožek/novin). Používají se na některé hry (kluci je po sobě hází).
Uzlovačka – Kus provazu cca 1,5 – 3 m dlouhý. Používá se na trénování užitečných uzlů.

Další

Stezka – Skautský výchovný nástroj. Skauti i vlčata si díky nim plněním úkolů osvojují základní skautské znalosti a dovednosti.
Odborky – Skautský výchovný nástroj. Pomáhá skautům plněním úkolů rozvíjet se individuálně v oblastech, které je zajímají.
Vlčci – Odborky pro vlčata.

Čáry Vlka – Oddílový časopis vycházející každý měsíc. Rozdává se na každé oddílové schůzce.