21. 3. 2018

O nás

Proč

Smyslem naší činnosti je výchova mladých lidí. Využíváme k tomu propracovaného výchovného systému, který je založen na dobrovolnosti. Cílem naší práce je rozvíjet osobnost každého člena, podporovat jej v jeho zálibách a dovednostech a dát mu možnost smysluplného využití volného času. Všichni činovníci pracují pro oddíl při studiu nebo při zaměstnání bez nároku na finanční odměnu.

Klubovna a areál

Naše klubovna se nachází pod Bílou horou ve středisku mládeže, kde se pravidelně scházíme na družinových schůzkách. K dispozici zde máme areál s hřištěm a dalšími plochami pro naše aktivity. Vedle areálu se nachází velký přírodní park.

Historie

94. brněnský skautský oddíl byl založen v roce 1946 Mirkem Klepáčem. V roce 1948 byl skauting v Československu zakázán. V roce 1968 byl obnoven na necelé dva roky, po kterých přišla doba normalizace. Náš oddíl funguje nepřetržitě od svého založení do současnosti díky tajné činnosti v době totality.

Vedení oddílu

1990–1997 Čert
1997–2002 Permon
2002–2005 Permoník a Vilém
2005–2008 Štěpán a Bíďa
2008–2011 Radek
2011–2015 Sysel a Pepek
2015–2017 Boro a Desert
od roku 2017 Boro a Jura